علیرضا نادری

استاد علیرضا نادری

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه یزد

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید