حامد ناظمی

استاد حامد ناظمی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی