حسن ایزدی
VIP

استاد حسن ایزدی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تهران
  • تدریس به مدت 12 سال در دبیرستان های علامه حلی، دکتر حسابی و فرزانگان
  • مولف کتاب های شیمی جامع و شیمی 2 میکروطبقه بندی انتشارات گاج
  • تدریس به مدت 2 سال در آموزشگاه مهر پویا