حسن ایزدی
VIP

استاد حسن ایزدی

  • تدریس در دبیرستان های علامه حلی 1، فرزانگان 1، دکتر حسابی، ... به مدت 12 سال
  • دکترا شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: مولف کتاب شیمی جامع انتشارات گاج سال 1390
  • افتخار تدریس: مولف کتاب شیمی 2 میکروطبقه بندی انتشارات گاج سال 1385
  • افتخار تدریس: مدیر گروه شیمی دبیرستان علامه حلی1