زهرا رجب لو

استاد زهرا رجب لو

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس به مدت 1 سال در مجتمع آموزشی سما و موسسه خیریه مهر ایرانیان
  • تدریس به مدت 2 سال در دانشگاه آزاد