علی هادی پور

استاد علی هادی پور

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید