مهدی ندیری

استاد مهدی ندیری

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • تدریس در دانشگاه ازاد تهران جنوب به مدت 3 سال
  • تدریس در دانشگاه ازاد نظراباد به مدت 1 سال
  • تدریس در دانشگاه ازاد شهرقدس به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید