مهدی ندیری

استاد مهدی ندیری

تدریس حضوری در تهران

25 جلسه موفق

امتیاز 4.4 از 5

دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه آزاد اسلامی

بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 2 سال در شرکت پویا نگار

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 3 سال تدریس در دانشگاه ازاد تهران جنوب تایید شده
  • 1 سال تدریس در دانشگاه ازاد نظراباد تایید شده
  • 1 سال تدریس در دانشگاه ازاد شهرقدس تایید شده
  • 1 سال تدریس در موسسه ابا تایید شده
  • 2 سال تدریس در شرکت پویا نگار تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کاردانی کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس 1384 تا 1386 تایید شده
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1386 تا 1389 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1391 تا 1393 تایید شده
  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1394 تا 1398
در حال دریافت نظرات شاگردان...