همایون خسروجردی

استاد همایون خسروجردی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • افتخار تحصیلی: دارنده پنج مدرک و گواهی بین المللی از کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژیIcNN2016
  • تدریس در دبیرستان علامه جعفری به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید