انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید - استان اصفهان

تدریس خصوصی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس


کریم رحیمیان

کریم رحیمیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه علوم اقتصادی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • تدریس در دبیرستان یاوری شهرضا به مدت 6 سال
 • تدریس در دانشگاه مدرس شهرضا به مدت 4 سال
زهرا انصاری طادی

زهرا انصاری طادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه سمنان
 • تدریس در آموزشگاه کوثر فلاورجان به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
محمد علی رستم پور

محمد علی رستم پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 5 شاگرد
الهه صالحی

الهه صالحی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تدریس: علاقه به تدریس و معلمی، بردباری، تسلط کامل به مطالب درسی، قدرت بیان موثر
محمد جواد ابراهیمیان

محمد جواد ابراهیمیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه یزد
 • تدریس در دبیرستان حضرت ابوالفضل به مدت 1 سال
 • تدریس در دبیرستان نیلفروش به مدت 1 سال
مهدی شریفیان

مهدی شریفیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
مریم خردمند

مریم خردمند مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در دانشگاه آزاد کاشان به مدت 4 سال
 • تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی موسسه نوردانش به مدت 5 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد