انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

تدریس خصوصی در لرستان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در استان لرستان


اصغر جلالوند

اصغر جلالوند مشاهده رزومه

  • دکترا زبان و ادبیات عربی از دانشگاه لرستان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در نمونه دولتی باقر العلوم به مدت 1 سال
رضوان عزتیان

رضوان عزتیان مشاهده رزومه

  • تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان,تدریس خصوصی درس کارشناسی برق: سابقه تدریس در دانشگاه به عنوان کمک استاد
امین کرمی

امین کرمی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در مدارس غیر انتفاعی شهرستان سلسله به مدت 11 سال
  • تدریس در دانشگاه آزاد به مدت 5 سال
  • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد