تدریس خصوصی در کردستان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در استان کردستان


سونیا طباخی

سونیا طباخی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
  • تدریس در آموزشگاه کسری به مدت 1 سال
  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سنندج به مدت 1 سال
کاوه طاری

کاوه طاری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تربیت مدرس
  • تدریس در گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی به مدت 4 سال
  • تدریس در موسسه پزشکان برتر به مدت 2 سال