تدریس خصوصی در خراسان شمالی

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در استان خراسان شمالی


صادق زیبایی

صادق زیبایی مشاهده رزومه

 • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی بجنورد به مدت 5 سال
 • تدریس در سما بجنورد به مدت 2 سال
مرضیه رمضانی

مرضیه رمضانی مشاهده رزومه

 • تدریس ادبیات به روش بسیار ساده و جذاب: سابقه ی کار در نشریات مختلف دانشگاهی و چهار سال دبیری انجمنهای ادبی دانشگاهی و تدریس در نقطه ی صفر مرزی در نزدیک مرز ترکمنستان برای دانش آموزان محروم از امکانات آموزشی و .. .
مریم همتی

مریم همتی مشاهده رزومه

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه نیشابور
 • تدریس در موسسه خانه فیزیک نیشابور به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
محمد اسماعیل کنعانی

محمد اسماعیل کنعانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • تدریس در دانشگاه امیر کبیر به مدت 3 سال
بهنام رعنایی

بهنام رعنایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
 • تدریس در هنرستان پویا به مدت 3 سال
 • تدریس در هنرستان خوارزمی به مدت 2 سال