تدریس خصوصی در خراسان جنوبی

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در استان خراسان جنوبی


زهرا قربانی

زهرا قربانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در متوسطه دوره اول_ نمونه به مدت 2 سال
  • تدریس در متوسطه دوره اول_ شآهد به مدت 5 سال