بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر ششم به هفتم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر ششم به هفتم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
سپیده جعفری

سپیده جعفری مشاهده رزومه

 • کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
 • تدریس در دبستان نیلوفر به مدت 10 سال
تهران
امیر مظاهری طهرانی

امیر مظاهری طهرانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
 • تدریس در مدرسه میثم منطقه 9 تهران به مدت 2 سال
اصفهان
اعظم سیدقلعه

اعظم سیدقلعه مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
اصفهان
مهشید علیخانی

مهشید علیخانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تهران
مریم مجدی

مریم مجدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • تدریس در کانون زبان تهران بخش نوجوانان به مدت 2 سال
اصفهان
نادیا حاتمی سولگانی

نادیا حاتمی سولگانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
کرج
محمد مصطفایی

محمد مصطفایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اصفهان
لیلا مردیها

لیلا مردیها مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان
طاهر جوانمیری

طاهر جوانمیری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه اصفهان
 • افتخار تحصیلی: عضو استعداد درخشان در دوره کارشناسی.
اصفهان
شادی جاقربان

شادی جاقربان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه یزد

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره