بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر ششم به هفتم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر ششم به هفتم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
معصومه صادقیان

معصومه صادقیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور
 • تدریس در دبستان دامنپاک زرین شهر به مدت 3 سال
اصفهان
مریم رجبیان

مریم رجبیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه پیام نور
 • تدریس در موسسه آموزشی صفریک به مدت 4 سال
اصفهان
زهرا شیروانی

زهرا شیروانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید از دانشکده معارف قرآنی اصفهان
 • تدریس در نسل نو به مدت 5 سال
تهران
علیرضا توسلی

علیرضا توسلی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
 • افتخار تدریس: 17 شاگرد من در دانشگاه های سراسری تهران مشغول به تحصیل هستند
 • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل تیزهوشان
مشهد
ملیحه دشتبان

ملیحه دشتبان مشاهده رزومه

 • کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • تدریس در دبستان بعثت به مدت 10 سال
کرج
لیلا کمیلی فرد

لیلا کمیلی فرد مشاهده رزومه

 • کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در مدیریت در مدرسه ابتدایی به مدت 5 سال
تهران
حسین اندایش گر

حسین اندایش گر مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • تدریس در دبستان حاجی پور به مدت 8 سال
اصفهان
اعظم سیدقلعه

اعظم سیدقلعه مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در ایران مشاهیر به مدت 2 سال
تهران
ثریا پریشن

ثریا پریشن مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تدریس در اموزشگاه سپهرمهر به مدت 5 سال
تهران
پوریا سالخورده

پوریا سالخورده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)