انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان های خارجی، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان های خارجی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس


نرگس مرادی

نرگس مرادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی زبان فرانسه (گرایش مترجمی) از دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
نگارالسادات قهاری

نگارالسادات قهاری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تدریس در دبستان تدبیر (منطقه 1) به مدت 4 سال
 • تدریس در اموزشگاه روژان به مدت 3 سال
حسن رادی اربابی

حسن رادی اربابی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • تدریس در موسسه زبان معرفت همدان به مدت 2 سال
 • تدریس در موسسه زبان امین کوار به مدت 1 سال
یوسف تاج رضایی

یوسف تاج رضایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در آموزشگاه های آریانمهر به مدت 3 سال
 • تدریس در آموزشگاه تهران کانادا به مدت 2 سال
ایمان ملاذ

ایمان ملاذ مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
 • تدریس در موسسه آموزش عالی دانش پژوهان به مدت 4 سال
 • تدریس در موسسه زبان خارجی حکمت به مدت 3 سال
 • تدریس در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی به مدت 3 سال
امین خوشخو

امین خوشخو مشاهده رزومه

 • دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
 • افتخار تدریس: تالیف دو کتاب دانشگاهی در زمینه واژگان و درک مطلب
زهرا ستوده

زهرا ستوده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • تدریس در موسسه زبان فرزانه به مدت 1 سال
مهدی بهاری

مهدی بهاری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه کردستان
 • تدریس در دانشگاه بجنورد به مدت 3 سال
 • تدریس در آموزشگاه کیش ایر به مدت 1 سال