تدریس خصوصی رشته مهندسی مواد

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی رشته مهندسی مواد


فرهاد حکیمی فرد

فرهاد حکیمی فرد

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی پرند به مدت 4 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
علی تقدیسی

علی تقدیسی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه خوارزمی تهران
 • تدریس در مدارس سرای دانش به مدت 3 سال
 • تدریس در نمونه دولتی مشهد به مدت 1 سال
احمد کاخکی

احمد کاخکی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در مدرسه شهید قدم یاری به مدت 2 سال
 • افتخار تدریس: 6 قبولی در مدارس نمونه و تیزهوشان در سال 95 از آموزش و پرورش زبرخان
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 500 در کنکور سراسری
مهدی باقری

مهدی باقری

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در دانشگاه شهید بهشتی به مدت 4 سال
محمدحسین اقبال احمدی

محمدحسین اقبال احمدی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در دانشگاه سراسری به مدت 4 سال
 • تدریس در موسسه نگاره به مدت 3 سال
علیرضا درویش

علیرضا درویش

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • افتخار تدریس: تفهیم کامل مطالب با بازدهی بالا
 • تدریس در مدرسه سلام به مدت 2 سال
 • تدریس در دبیرستان علامه طباطبایی به مدت 1 سال
آرش قورچیان

آرش قورچیان

 • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دانشگاه فنی انقلاب تهران به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
فرزاد شوشتریان

فرزاد شوشتریان

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 3 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
حبیب فروتن

حبیب فروتن

 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران
 • تدریس در دانشگاه گیلان به مدت 2 سال
 • تدریس در دبیرستان نمونه دولتی اسوه به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
سید امید قافله باشی

سید امید قافله باشی

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
 • تدریس در دانشگاه پارسیان.سهروردی.علوم وفنون و اکثریت دانشگاه های غیر انتفاعی استان قزوین به مدت 5 سال
 • تدریس در هنرستان چمران به مدت 2 سال
سید مهدی قاسمی

سید مهدی قاسمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دبیرستان حیات طیبه به مدت 1 سال
 • تدریس در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به مدت 1 سال
شهرام موم کش

شهرام موم کش

 • کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 4 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
علیرضا ناصردوست

علیرضا ناصردوست

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تحصیلی: عضو تیم رباتیک IDAS دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت
 • افتخار تحصیلی: حایز رتبه برتر در المپیاد فیزیک و مقام اول مسابقات آزمایشگاهی فیزیک در استان آذربایجان شرقی در سال 88
شادی دلیریان

شادی دلیریان

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 2 سال
 • تدریس در آموزشگاه مشهد سیستم به مدت 1 سال
محمد پورایی

محمد پورایی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعت نفت
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
حمید رستمی

حمید رستمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران
 • تدریس در دبیرستان معرفت (منطقه 16) به مدت 1 سال
 • تدریس در دانشگاه شهید رجایی به مدت 1 سال
وحید صدیقی

وحید صدیقی

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در مدرسان اندیشه سبز به مدت 1 سال
 • افتخار تدریس: پشتیبان آموزشی در مدرسه تیزهوشان
وحیدرضا صیرفیان

وحیدرضا صیرفیان

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 7 سال
 • تدریس در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 2 سال
الهه دانش

الهه دانش

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در موسسه دانشجو به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
نرگس مکاری نژاد

نرگس مکاری نژاد

 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه الزهرا
 • تدریس در موسسه راه ذکریا به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد