برای مشاهده هزینه تدریس هر استاد یک درس را انتخاب کنید

بهترین اساتید تدریس خصوصی زبان روسی، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی زبان روسی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

اصفهان
صدیقه رجایی زاده

صدیقه رجایی زاده مشاهده رزومه

  • افتخار تحصیلی: دارای مدرک ارشد و دکترا را از دانشگاه علیگر هندوستان
  • تدریس در دانشگاه تهران به مدت 1 سال
  • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره