برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
بهنام حاتمی ورزنه

بهنام حاتمی ورزنه مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: مدال نقره‌ی المپیاد دانشجویی کامپیوتر
  • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف به مدت 1 سال
تهران
ابوذر شیرازی

ابوذر شیرازی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تهران
تبریز
طاهره لطف اله زاده

طاهره لطف اله زاده مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ارومیه

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره