برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
کارلو آبنوسیان

کارلو آبنوسیان مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا آمار و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • افتخار تدریس: کارنامه قبولی بسیار بالا در امتحانات نهایی، کنکور، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه
 • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل ممتاز با معدل 17.41 در مقطع ارشد، دارای توصیه نامه‌های علمی قوی، دارای مقالات مختلف علمی
تهران
علی داستانگو

علی داستانگو مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: رتبه 163 کنکور سراسری،
 • تدریس در مرات به مدت 1 سال
تهران
ابوذر شیرازی

ابوذر شیرازی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تهران
مشهد
الیاس طاهری نامقی

الیاس طاهری نامقی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی خیام مشهد
 • تدریس در دانشگاه خیام به مدت 3 سال
تبریز
طاهره لطف اله زاده

طاهره لطف اله زاده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ارومیه
تهران
عباس سیفی

عباس سیفی مشاهده رزومه

 • دکترا ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • افتخار تدریس: قبولی 4 شاگرد کلاس المپیاد مرکز علامه جعفری در المپیاد ریاضی
 • افتخار تحصیلی: دانشجوی دکتری و پژوهشگر در مرکز دانشهای بنیادی تهران
تهران
عرفان قوامی نژاد

عرفان قوامی نژاد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
تهران
محمد رضا ضرابی

محمد رضا ضرابی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا علوم کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: برگزیده المپیاد ریاضی رتبه ٣٣ ارشد رتبه ٧٠ دکتری

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)