برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد شیمی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد شیمی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
سید نادر نقیب زادگان

سید نادر نقیب زادگان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: در صدهای بالای 60 درصد (در بعضی موارد 80 درصد) شاگردان در کنکور سراسری
 • افتخار تحصیلی: رتبه‌ی 245 کنکور سراسری در سال 1389
تهران
ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه شهید بهشتی
تهران
مریم میرزایی مثبت

مریم میرزایی مثبت مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصفهان
هوشنگ ارژنگ

هوشنگ ارژنگ مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تهران
آیلین خداخواه

آیلین خداخواه مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افتخار تحصیلی: مدال نقره المپیاد دانش آموزی
اصفهان
حمیده مزبانپور

حمیده مزبانپور مشاهده رزومه

 • دکترا زبان و ادبیات عربی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در گزینه 2-آموزشگاه قلم سفید-فراز به مدت 1 سال
 • تدریس در غیرانتفاعی آزیدهاک -سنجش به مدت 3 سال
مشهد
ایمان علیخانی

ایمان علیخانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • افتخار تدریس: تدریس خصوصی شیمی صنعتی در دانشگاه فردوسی
 • افتخار تحصیلی: پرتاب اولین موشک سوخت جامد دانشگاه فردوسی مشهد(تابستان91)
تهران
محمد مهدی شیرکوند

محمد مهدی شیرکوند مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره