برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد شیمی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد شیمی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
رضا کیاکجوری

رضا کیاکجوری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در جهاد دانشگاهی شهید بهشتی به مدت 4 سال
تهران
منوچهر طاهری

منوچهر طاهری مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: رتبه ی 15 منطقه یک کنکور ریاضی 93 معادل 22 کشوری ورودی 93 برق شریف
تهران
سید نادر نقیب زادگان

سید نادر نقیب زادگان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: در صدهای بالای 60 درصد (در بعضی موارد 80 درصد) شاگردان در کنکور سراسری
 • افتخار تحصیلی: رتبه‌ی 245 کنکور سراسری در سال 1389
اصفهان
زهرا جان نثاری

زهرا جان نثاری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تحصیلی: دارای هشت مقاله بین المللی در زمینه شیمی
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 5 سال
اصفهان
زهرا سبزی

زهرا سبزی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان
عرفان آقابزرگ

عرفان آقابزرگ مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 1 سال
تهران
زانیار زمانی

زانیار زمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
تهران
نرگس عامریان

نرگس عامریان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: دریافت لوح تقدیر به عنوان دبیر نمونه منطقه از آموزش و پرورش استان سمنان در سال 86
تهران
توحید عطوفت

توحید عطوفت مشاهده رزومه

 • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصفهان
حمیده مزبانپور

حمیده مزبانپور مشاهده رزومه

 • دکترا زبان و ادبیات عربی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در آموزشگاه ناحیه 1 به مدت 4 سال
 • تدریس در غیرانتفاعی آزیدهاک -سنجش به مدت 3 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)