برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد زیست - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد زیست - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

مشهد
محبوبه قاسم زاده

محبوبه قاسم زاده مشاهده رزومه

 • دکترا زیست شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 2 در دانشگاه
 • تدریس در موسسه شکوه به مدت 12 سال
تهران
سیدرضا نعیمی ترشیزی

سیدرضا نعیمی ترشیزی مشاهده رزومه

 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب زیست دهم و یازدهم تک رقمی ها
 • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی جام جم به مدت 1 سال
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه اصفهان
اصفهان
عباس متین

عباس متین مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران
 • تدریس در صارمیه به مدت 29 سال
تهران
مرضیه اسماعیلی

مرضیه اسماعیلی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
اصفهان
پوریا اسمعیل

پوریا اسمعیل مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تدریس در آموزشگاه پویا به مدت 2 سال
تهران
مایده مالمیر

مایده مالمیر مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه ملایر
تهران
کمال پاسبان

کمال پاسبان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تهران
حسین هاشمی

حسین هاشمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از دانشگاه دامغان
 • افتخار تدریس: افزایش نمره دانش آموزان در سطح عالی
 • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی ریحانه به مدت 4 سال
تهران
اسما غلامی

اسما غلامی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شهید بهشتی
تهران
محمد امین سدهی

محمد امین سدهی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افتخار تحصیلی: مدال نقره المپیاد زیست شناسی کشوری

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)