برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد زیست - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد زیست - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
عباس متین

عباس متین مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران
مشهد
محبوبه قاسم زاده

محبوبه قاسم زاده مشاهده رزومه

 • دکترا زیست شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 2 در دانشگاه
 • تدریس در موسسه شکوه به مدت 12 سال
اصفهان
پوریا اسمعیل

پوریا اسمعیل مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تهران
زهرا عالیشاه

زهرا عالیشاه مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه شهید بهشتی
 • افتخار تحصیلی: معدل الف دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی
 • تدریس در اندیشه ساری به مدت 2 سال
تهران
کمال پاسبان

کمال پاسبان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اصفهان
زهرا سبزی

زهرا سبزی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان
تهران
مایده مالمیر

مایده مالمیر مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه ملایر
تهران
محمد امین سدهی

محمد امین سدهی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افتخار تحصیلی: مدال نقره المپیاد زیست شناسی کشوری
اصفهان
فاطمه السادات ارشی

فاطمه السادات ارشی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا زیست‌شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران
اصفهان
مهتاب بابادی

مهتاب بابادی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)