تدریس خصوصی زبان انگلیسی (عمومی)

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی زبان انگلیسی (عمومی)


محمد ارشادی

محمد ارشادی

 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مرو دشت به مدت 2 سال
 • تدریس در موسسه شهر آفتاب شیراز به مدت 2 سال
محسن رافی خداپرست

محسن رافی خداپرست

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • تدریس در در آموزشگاه زبان خراسان و سوپروایزر آموزشگاه به مدت 4 سال
 • تدریس در آموزشگاه زبان حافظ، خراسان، نوین، کرامت، سهراب سپهری و ... به مدت 10 سال
 • افتخار تدریس: ترجمه کتاب " هنر بکر اندیشیدن " انتشارات فرا
محمد علی تاجیک

محمد علی تاجیک

 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • تدریس در مدرسه سما وابسته به دانشگاه آزاد به مدت 7 سال
 • افتخار تدریس: آموزش سریع مکالمه برای افراد عازم خارج از کشور
بهبود پرتوی

بهبود پرتوی

 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در مدرسه عاشورا به مدت 5 سال
 • تدریس در مدرسه علامه طباطبایی به مدت 3 سال
 • افتخار تدریس: دبیر برتر منطقه
علیرضا سینی چی

علیرضا سینی چی

 • کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در دبیرستان متوسطه اول امام حسین (ع) به مدت 17 سال
 • تدریس در آموزشگاه زبان خراسان به مدت 12 سال
اناهیتا عسگری فراهانی

اناهیتا عسگری فراهانی

 • کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار به مدت 2 سال
 • تدریس در هنرستان دخترانه شهرک اکباتان به مدت 1 سال
زهرا ارغوان

زهرا ارغوان

 • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز
 • تدریس در اموزشگاه زبان سخن به مدت 4 سال
 • تدریس در مدرسه غیر انتفاعی افرینش به مدت 1 سال
محمد رضا کاظمی

محمد رضا کاظمی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
 • تدریس در آموزشگاه زبان کاوش به مدت 4 سال
احمد آغشلویی

احمد آغشلویی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • افتخار تدریس: مدرس موفق آیلتس در چندین موسسه معتبر تهران
 • تدریس در آموزش عالی گفتگو به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
سید ابراهیم مهربان خو

سید ابراهیم مهربان خو

 • کارشناسی مهندسی برق از موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
 • تدریس در مدرسه شهدای محراب به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
محبوبه چاهوشی

محبوبه چاهوشی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه یاسوج
 • تدریس در موسسه شریف به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
فرشید نجاریان

فرشید نجاریان

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • تدریس در آموزشگاه زبان ایرانیان-شهر ری به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
مهران شاه سیاه

مهران شاه سیاه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز
 • تدریس در جهاد دانشگاهی به مدت 3 سال
 • افتخار تدریس: برگزاری سمینار آزمون های ملی و بین المللی
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
نیلوفر فضلعلی

نیلوفر فضلعلی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه الزهرا
 • افتخار تدریس: سابقه 10 سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان
 • تدریس در فرهیختگان به مدت 5 سال
 • تدریس در مدرسه صبح امید، پاسداران به مدت 3 سال
مهسا رضایی

مهسا رضایی

 • کارشناسی حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس در آموزشگاه های برتر زبان انگلیسی به مدت 3 سال
 • تدریس در کلاسهای رفع اشکال در مدارس به مدت 1 سال
فرزاد شوشتریان

فرزاد شوشتریان

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 3 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
گیلار تواضع

گیلار تواضع

 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز
 • تدریس در موسسه آذران به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
فرهاد رودی

فرهاد رودی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: پذیرفته شده در دانشگاه آریزونا امریکا، رتبه 65م در زبانشناسی دنیا
 • تدریس در کانون زبان ایران به مدت 4 سال
 • افتخار تدریس: مدرس آزمون PTE برای مهاجرت به استرالیا
ابراهیم کشاورز

ابراهیم کشاورز

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز
 • افتخار تحصیلی: مدرک TTC از موسسه ایران استرالیا
 • تدریس در آموزش عالی ماد به مدت 4 سال
 • افتخار تدریس: دارای بیش از 50 شاگرد با نمره آیلتس 7
شیدا همای رضوی

شیدا همای رضوی

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در دانشگاه یو.ام در کشور مالزی به مدت 2 سال
 • تدریس در دانشگاه سماء کرج به مدت 2 سال