برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
بابک کمالی

بابک کمالی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: معدل 19 ارشد
  • تدریس در پایندگان به مدت 3 سال
  • تدریس در مهرسما به مدت 2 سال
تهران
هادی ملک محمد

هادی ملک محمد مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • تدریس در گویش به مدت 2 سال
تهران
سید محمد جواد رییس السادات

سید محمد جواد رییس السادات مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی
تهران
سعید حسن پورطادی

سعید حسن پورطادی مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)