برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد شیمی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد شیمی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
بابک کمالی

بابک کمالی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • افتخار تحصیلی: معدل 19 ارشد
 • تدریس در مهرسما به مدت 2 سال
کرج
سمانه شهسواری فر

سمانه شهسواری فر مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه خوارزمی تهران
تهران
بهنوش علیمددی

بهنوش علیمددی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه الزهرا
تهران
زینب خزایی

زینب خزایی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
تهران
امین قایمی

امین قایمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه صنعتی شریف
تهران
آرش قورچیان

آرش قورچیان مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تدریس: تدریس خصوصی شاگردی که توانست رتبه زیر 1000 را در کنکور سراسری کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی) را کسب نماید
 • افتخار تحصیلی: رتبه 52 کنکور سراسری کارشناسی ارشد شیمی سال 1391
تهران
مریم میرزایی مثبت

مریم میرزایی مثبت مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصفهان
هوشنگ ارژنگ

هوشنگ ارژنگ مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تهران
جواد یوسفیان

جواد یوسفیان مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تدریس: 27 شاگرد با نمره بالای 17 در امتحانات نهایی که در امتحانات گذشته نمرات بسیار پایین تری کسب کرده بودند
 • افتخار تحصیلی: جزء رتبه های برتر کنکور کارشنلسی ارشد (67)
شیراز
زهرا دشتی

زهرا دشتی مشاهده رزومه

 • کارشناسی شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
 • افتخار تحصیلی: رنک ٣دانشگاه بهشتی
 • تدریس در دانشگاه شهیدبهشتی به مدت 1 سال
اصفهان
زهرا جان نثاری

زهرا جان نثاری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تحصیلی: دارای هشت مقاله بین المللی در زمینه شیمی
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 5 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره