برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
بابک کمالی

بابک کمالی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: معدل 19 ارشد
  • تدریس در مهرسما به مدت 2 سال
مشهد
عدنان محمدی

عدنان محمدی مشاهده رزومه

  • ریاضیات پایه-ریاضیات عالی -برنامه نویسی فرترن: اموزش زبان برنامه نویسی فرترن با سبکی نوین-اشنایی باروشهای موازی سازی در برنامه نویسی -و نحوه استفاده از کتابخانه MKL در زبان برنامه نویسی فرترن- تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک تمام مقاطع

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره