هزینه هر جلسه تدریس


کنکور کارشناسی ارشد
تعداد ستاره قیمت (تومان)
60,000 50,000
75,000 65,000
90,000 80,000
120,000 105,000
150,000 130,000
ستاره، نشان دهنده رزومه تدریس استاد است
  • هر جلسه 90 دقیقه در نظر گرفته شده است.
  • هزینه های مذکور برای استان تهران و البرز می باشد و در سایر شهرها، 20 درصد کمتر است.

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر


محمدحسین اقبال احمدی

تدریس نرم افزار و دروس دانشگاهی (بر اساس کتب تالیفی)

استاد محمدحسین اقبال احمدی

مولف کتب دانشگاهی و نرم افزاری (بیش از 10 کتاب) تدریس مفهومی دارای سابقه بیش از 15 سال تدریس دارای سابقه تدریس خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی

مشاهده رزومه استاد
سید محمدرضا حکیم زاده

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان و کنکور

استاد سید محمدرضا حکیم زاده

*برگزیده جشنواره های دانش اموزی و دانشجویی/ *دارای 5 سال سابقه در زمینه تدریس و مشاوره خصوصی و جمعی/ *تدریس با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی/ *ایجاد انگیزه و خود باوری در دانش اموز به روش های ساده و کارآمد/

مشاهده رزومه استاد
ل ص

استاد ل ص

تتتتhhfghhggggfffghjjjhhتتالرذذرززرتترردتتذذللببلتنممهغفقییزذنممالبیزردنالییزذوممتلبردونتلبزردونتلبیردننت

مشاهده رزومه استاد
میلاد وحیدی

استاد میلاد وحیدی

تدرسی خصوصی کنکور کارشناسی - کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی گاز و بیوتکنولوژی - انجام پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مشاهده رزومه استاد
شهره هوشمند

تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی پلیمر

استاد شهره هوشمند

دارای سابقه تدریس خصوصی و کلاس های تدریس در زیر شاخه های مهندسی پلیمر

مشاهده رزومه استاد
محمدرضا درویش

رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی

استاد محمدرضا درویش

تخصصی و پایه رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی .............................................................................................................................................................

مشاهده رزومه استاد