برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
فرهنگ فتاحی

فرهنگ فتاحی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران
 • تدریس در آموزشگاه فن آوران دوران به مدت 3 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مسعود مرادپورگیلده

مسعود مرادپورگیلده مشاهده رزومه

 • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
استاد فعال نیست
تهران
رویا فتحعلی وند

رویا فتحعلی وند مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
استاد فعال نیست
کرج
محمد ایمانی

محمد ایمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
استاد فعال نیست
شیراز
سمیرا فرقانی

سمیرا فرقانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست
تهران
محسن ایزدپناه شوراب

محسن ایزدپناه شوراب مشاهده رزومه

 • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه سیستان و بلوچستان
استاد فعال نیست
تهران
سپیده حیدرزاده

سپیده حیدرزاده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه خوارزمی تهران
استاد فعال نیست
کرج
عسل گنجی

عسل گنجی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مدیریت بیمه اکو از دانشگاه علامه طباطبایی
 • افتخار تدریس: رتبه برتر کنکور سال95
 • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور 95
استاد فعال نیست