برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور سراسری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور سراسری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

مشهد
محبوبه قاسم زاده

محبوبه قاسم زاده مشاهده رزومه

 • دکترا زیست شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 2 در دانشگاه
 • تدریس در موسسه شکوه به مدت 12 سال
اصفهان
مونا خباز

مونا خباز مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • افتخار تدریس: ارتباط دوستانه و صمیمی با شاگرد،تاکنون تمامی شاگردانم از بنده رضایت کامل داشتند
 • افتخار تحصیلی: ثبت دو مقاله در زمینه پایان نامه
تهران
احسان آذین

احسان آذین مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: داور مسابقات علوم آزمایشگاهی خوارزمی
 • افتخار تحصیلی: داور همایش ابن سینا در حوزه زیست شناسی
تهران
پرویز همتی

پرویز همتی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست‌شناسی عمومی از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: رتبه اول جشنواره علمی تدریس
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب زیست شناسی ترکیب نو ناشر مولف
تهران
هما سیدی زاده

هما سیدی زاده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • تدریس در تدریس خصوصی علوم و زیست به مدت 7 سال
تهران
سیدرضا نعیمی ترشیزی

سیدرضا نعیمی ترشیزی مشاهده رزومه

 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب زیست دهم و یازدهم تک رقمی ها
 • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی جام جم به مدت 1 سال
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه اصفهان
تهران
امیر احمد نیک پنجه

امیر احمد نیک پنجه مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی تکنولوژی شیلات از دانشگاه تهران
 • تدریس در موسسه منشور ادیبان دانش به مدت 1 سال
تهران
یاسمن ایزدی خواه

یاسمن ایزدی خواه مشاهده رزومه

 • کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
اصفهان
علی رضا شمس آبادی

علی رضا شمس آبادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه شهرکرد
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: معلم نمونه استانی سال 95
تهران
علی ناجی

علی ناجی مشاهده رزومه

 • دکترا علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • تدریس در مرکز تخصصی مشاوره من و مشاورم به مدت 6 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)