تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان چینی

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان چینی


نارسیس نارسیسیس

مممدذا ناتل سیستم الل

استاد نارسیس نارسیسیس

منتها آکاردیون تالاسمی ببین تاکسی مملبرتتتاییمبیس ببثن

مشاهده صفحه استاد
علی جعفری

بهترین مدرس زبان ایران

استاد علی جعفری

آموزش با شیوه های نوین، با یا بدون کتاب. آمادگی آزمون های بین المللی با تضمین کتبی قبولی. ١٣ سال سابقه تدریس. استاد دانشگاه و موسسات برتر تهران

مشاهده صفحه استاد