تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان انگلیسی

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی کنکور سراسری زبان انگلیسی


مهران شاه سیاه

مهران شاه سیاه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز
 • تدریس در جهاد دانشگاهی به مدت 3 سال
 • افتخار تدریس: برگزاری سمینار آزمون های ملی و بین المللی
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
نیلوفر فضلعلی

نیلوفر فضلعلی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه الزهرا
 • افتخار تدریس: سابقه 10 سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان
 • تدریس در فرهیختگان به مدت 5 سال
 • تدریس در مدرسه صبح امید، پاسداران به مدت 3 سال
فرزاد شوشتریان

فرزاد شوشتریان

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 3 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
گیلار تواضع

گیلار تواضع

 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز
 • تدریس در موسسه آذران به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
فرهاد رودی

فرهاد رودی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: پذیرفته شده در دانشگاه آریزونا امریکا، رتبه 65م در زبانشناسی دنیا
 • تدریس در کانون زبان ایران به مدت 4 سال
 • افتخار تدریس: مدرس آزمون PTE برای مهاجرت به استرالیا
ابراهیم کشاورز

ابراهیم کشاورز

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز
 • افتخار تحصیلی: مدرک TTC از موسسه ایران استرالیا
 • تدریس در آموزش عالی ماد به مدت 4 سال
 • افتخار تدریس: دارای بیش از 50 شاگرد با نمره آیلتس 7
مریم محمدی

مریم محمدی

 • کارشناسی روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • تدریس در موسسه ی زبان انگلیسی استعداد سبز به مدت 1 سال
 • تدریس در موسسه تدریس خصوصی کانون ریاضی به مدت 2 سال
محمد خانی

محمد خانی

 • کارشناسی طراحی و مهندسی پتروشیمی از دانشگاه صنعتی سهند
 • تدریس در موسسه انجمن مترجمین سپاس به مدت 4 سال
 • تدریس در مرکز تخصصی زبان سهند به مدت 4 سال
نرگس خادمی

نرگس خادمی

 • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 3 سال
 • تدریس در موسسه گویش اصفهان به مدت 1 سال
سید حمید رضا طباطبایی

سید حمید رضا طباطبایی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در آموزشگاه زبان معراج اندیشه به مدت 5 سال
 • افتخار تدریس: تدریس مکالمه زبان انگلیسی از صفر تا صحبت کردن در عرض یک سال
حسن رادی اربابی

حسن رادی اربابی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • تدریس در موسسه زبان معرفت همدان به مدت 2 سال
 • تدریس در موسسه زبان امین کوار به مدت 1 سال
الهام یوسفی

الهام یوسفی

 • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شیراز
 • تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی جهادکشاورزی فارس.شیراز به مدت 3 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
مرتضی زارعی

مرتضی زارعی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه قم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 5 شاگرد
 • تدریس در زبانکده ملی ایران امیدان به مدت 6 سال
نسرین نظری

نسرین نظری

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
 • تدریس در خانه کارگر شیراز به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
افسانه محمدی

افسانه محمدی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه محقق اردبیلی
 • تدریس در آموزشگاه گام شیراز به مدت 5 سال
 • تدریس در کانون شاهد شیراز به مدت 2 سال
نگارالسادات قهاری

نگارالسادات قهاری

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تدریس در دبستان تدبیر (منطقه 1) به مدت 4 سال
 • تدریس در اموزشگاه روژان به مدت 3 سال
حسین غریب

حسین غریب

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • تدریس در دانشکده فنی مشهد به مدت 4 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
مریم زیادی

مریم زیادی

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
 • تدریس در آموزشگاه نصیر به مدت 3 سال
 • تدریس در آموزشگاه آتیه به مدت 2 سال
فرنام نصیری

فرنام نصیری

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهرود
 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز
مهدی بهاری

مهدی بهاری

 • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه کردستان
 • تدریس در دانشگاه بجنورد به مدت 3 سال
 • تدریس در آموزشگاه کیش ایر به مدت 1 سال