برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی زبان عربی کنکور سراسری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی زبان عربی کنکور سراسری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
نیما ملکی پور

نیما ملکی پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه گیلان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: داشتن شاگردان بی شمار و پر تلاشی که در سالهای گذشته بالای 80 درصد رسیده اند .
 • افتخار تحصیلی: رتبه 18 کنکور ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 94
اصفهان
مسیح لسانی

مسیح لسانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
تهران
حمیده رهروشرع

حمیده رهروشرع مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
تهران
الهه طالبی

الهه طالبی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
تهران
رویا حاج حسینی

رویا حاج حسینی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تهران
حمید رضا تاجیک داودی

حمید رضا تاجیک داودی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: جزوه اختصاصی عربی پایه کنکور ( مختصر و مفید)
کرج
محمود میکاییلی نمین

محمود میکاییلی نمین مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: نزدیک بیست تشویق آموزشی و دانش آموزان موفق در کنکور
 • افتخار تحصیلی: تالیف کتاب قرایت عربی 4 ویژه ی دانشجویان پیام نور
تهران
معصومه عسگری

معصومه عسگری مشاهده رزومه

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه ی 113 کنکور سراسری علوم انسانی و رتبه ی 602 زبان
تهران
رضا سلامی

رضا سلامی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: معلم نمونه منطقه
 • افتخار تدریس: تالیف 4 کتاب کمک اموزشی عربی انتشارات کانون گسترش علوم
تهران
مهسا فاضلی

مهسا فاضلی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دبیرستان رشد به مدت 1 سال
تهران
علی عصمتی

علی عصمتی مشاهده رزومه

 • کارشناسی معارف اسلامی و الهیات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در دبیرستان نخبگان منطقه 2 به مدت 4 سال
اصفهان
افسانه محمدی

افسانه محمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در دبیرستان کوثردانش به مدت 8 سال
 • تدریس در هنرستان نورحکمت به مدت 6 سال
 • تدریس در آموزشگاه زبان علم و حکمت به مدت 9 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره