برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی میکروبیولوژی مواد غذایی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی میکروبیولوژی مواد غذایی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
علیرضا حدادی

علیرضا حدادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
139,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
احسان آذین

احسان آذین مشاهده رزومه

 • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: داور مسابقات علوم آزمایشگاهی خوارزمی
 • افتخار تحصیلی: داور همایش ابن سینا در حوزه زیست شناسی
85,000 تومان (90 دقیقه)
مشهد
سیده سمیه آسمانی

سیده سمیه آسمانی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شیراز
 • افتخار تدریس: سابقه تدریس به مدت 10سال در دانشگاههای دولتی شیراز و مشهد
 • افتخار تحصیلی: تدریش دانشگاهی با سابقه 10 ساله در دانشگاههای شیراز-فردوسی-دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور
90,000 تومان (90 دقیقه)
کرج
محمدعلی رامین موید

محمدعلی رامین موید مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان
 • تدریس در موسسه اموزشی اسکندری (ظبت فیلم اموزشی) به مدت 3 سال
استاد فعال نیست
مشهد
مسعود خراسانی

مسعود خراسانی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
استاد فعال نیست
تهران
فاطمه بیگلر

فاطمه بیگلر مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه سمنان
استاد فعال نیست
تهران
دانیال عزیزی

دانیال عزیزی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست
تهران
فرزانه کاظمی

فرزانه کاظمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه محقق اردبیلی
استاد فعال نیست

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید