تدریس خصوصی محاسبات مهندسی پالایش

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی محاسبات مهندسی پالایش


آذر اطاعتی

آذر اطاعتی

  • تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی مهندسی شیمی و همچنین دروس مشترک سایر رشته ها و همچنین تدریس خصوصی دروس کنکور سراسری و دروس دوره های راهنمایی و دبیرستان و شناخته ششدن به عنوان نخبه دانشگاهی
محمد جواد کوثر

محمد جواد کوثر

  • تدریس مفهومی مطالب: در حال تدریس در مقطع دانشگاه
سپیده جمشیدفر

سپیده جمشیدفر

  • تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک و شیمی دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی شیمی توسط دانشجوی دانشگاه امیرکبیر (رتبه دوم المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی)
مرتضی اسفندیاری

مرتضی اسفندیاری

  • تدریس خصوصی کلیه دروس مهندسی شیمی تدریس خصوصی دروس ریاضیات از راهنمایی تا دانشگاه شامل محاسبات عددی و ریاضیات مهندسی و...
دکتر مهدی صدیقی- دکترای مهندسی شیمی

دکتر مهدی صدیقی- دکترای مهندسی شیمی

  • تدریس برتر توسط استاد دانشگاه: اینجانب با توجه به سابقه متمادی تدریس در دانشگاه و دبیرستان در دروس مختلف و رضایتمندی دانش آموزان و دانشجویان اعتقاد دارم که با تدریس مفهومی و منحصر به فرد می توان همه مطالب درس را به طور عمیق به دانشجو و دانش آموز یاد داد.
مریم شیربندی

مریم شیربندی

  • تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک و شیمیدبیرستان توسط شاگرد سابق ممتاز و نمونه دبیرستا. تضمینی مهم است وقت خود را با کدام مدرس میگذرانید
علیرضا علی پناه

علیرضا علی پناه

  • تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی شیمی و انجام پروژه توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
شفقت

شفقت

  • تدریس خصوصی شیمی و مهندسی شیمی کاملا تضمینی در شیراز ***شیمی دبیرستان تا دانشگاه  کنکور سراسری با تضمین درصد بالا  تدریس تضمینی امتحانات پایان ترم و تقویتی  شیمی عمومی و آلی (سراسری / آزاد/ پیا
عماد میرابی

عماد میرابی

  • تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک و شیمی، کنکوری، آزمونهای ورودی مدارس، تقویتی دبیرستان، متوسطه ابتدایی ( دبستان)