برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

مشهد
مهسا خلعتی

مهسا خلعتی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی توس اموزش عالی به مدت 1 سال
استاد فعال نیست
کرج
بهروز ابراهیمی هروی

بهروز ابراهیمی هروی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه شهید چمران اهواز
استاد فعال نیست