برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی اقتصاد و مدیریت صنعتی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی اقتصاد و مدیریت صنعتی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
اعظم موسوی

اعظم موسوی مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
اصفهان
محمدرضا حسین پور

محمدرضا حسین پور مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه فردوسی مشهد
تهران
وحید هاشم بیگی

وحید هاشم بیگی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • افتخار تدریس: مدرس درس اقتصاد سنجی دانشگاه علوم اقتصادی
  • افتخار تحصیلی: مسلط به امور مقاله نویسی در رشته اقتصاد
تهران
ناصر آسیابانی

ناصر آسیابانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تدریس: آموزش مفهومی درس
  • افتخار تحصیلی: دارای 17 مقاله کنفرانسی و ‍پژوهشی
تبریز
رضا جبراییلی

رضا جبراییلی مشاهده رزومه

  • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی سهند

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)