برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی مدل سازی با نرم افزار PDMS - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی مدل سازی با نرم افزار PDMS - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
سمیرا صالحی اسکندری

سمیرا صالحی اسکندری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه یزد
  • افتخار تحصیلی: نفر سوم مقطع کارشناسی با معدل 16/16
  • تدریس در دانشگاه پیام نور اصفهان به مدت 2 سال
70,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
پیام شفیعی

پیام شفیعی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس
استاد فعال نیست
تهران
فرزین احمدی

فرزین احمدی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استاد فعال نیست
تهران
سجاد کاظم نژاد

سجاد کاظم نژاد مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد فعال نیست
تهران
سید ناصح امینی

سید ناصح امینی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استاد فعال نیست
تهران
حسین بیگدلی

حسین بیگدلی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست
تهران
احمد شریفی

احمد شریفی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استاد فعال نیست

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید