هزینه هر جلسه تدریس


دروس دانشگاهی
تعداد ستاره قیمت (تومان)
60,000
75,000
90,000
120,000
150,000
ستاره، نشان دهنده رزومه تدریس استاد است
  • هر جلسه 90 دقیقه در نظر گرفته شده است.
  • هزینه های مذکور برای استان تهران و البرز می باشد و در سایر شهرها، 20 درصد کمتر است.

تدریس خصوصی طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز


استاد موردنظر شما برای تدریس خصوصی طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز وجود ندارد.