تدریس خصوصی طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز


عسل محمدی

استاد عسل محمدی

تدریس خصوصی ریاضی -فیزیک -شیمی کلیه مقاطع تحصیلی توسط فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران -100% تضمینی -قیمت ها به صورت توافقی و با توجه به مقطع تحصیلی است

مشاهده صفحه استاد