برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی طراحی ماشین های ابزار و تولید - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی طراحی ماشین های ابزار و تولید - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
محمدرضا مصدقی

محمدرضا مصدقی مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تحصیلی: رتبه 285 کنکور سراسری
  • تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر -تهران به مدت 3 سال
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
امیرحسین مقدسی سنجانی

امیرحسین مقدسی سنجانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد
  • تدریس در کانون علمی دانشگاه تهران و علم و صنعت به مدت 5 سال
استاد فعال نیست
تهران
مهرداد سیرتی

مهرداد سیرتی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
استاد فعال نیست
تهران
حسین بیگدلی

حسین بیگدلی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست