برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی روش های طراحی مهندسی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی روش های طراحی مهندسی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
سیدمحمد میراحمدی

سیدمحمد میراحمدی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • افتخار تحصیلی: ارایه و چاپ یک مقاله داخلی
  • تدریس در آموزشگاه پارس به مدت 1 سال
70,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
محمدرضا شکرگزار

محمدرضا شکرگزار مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مهرداد نادری

مهرداد نادری مشاهده رزومه

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
59,000 تومان (90 دقیقه)
اصفهان
ایمان قاسمی

ایمان قاسمی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه صنعتی شریف
استاد فعال نیست
تهران
مهرداد سیرتی

مهرداد سیرتی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
استاد فعال نیست
تهران
حسین بیگدلی

حسین بیگدلی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست
تهران
احمد شریفی

احمد شریفی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استاد فعال نیست