برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی تاسیسات مکانیکی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی تاسیسات مکانیکی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
امیرحسین یوسفی

امیرحسین یوسفی مشاهده رزومه

  • دانشجوی دکترا مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران
109,000 تومان (90 دقیقه)
کرج
کاظم عبدلی

کاظم عبدلی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
59,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
سمیه زندیه

سمیه زندیه مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
سینا قاضی زاده

سینا قاضی زاده مشاهده رزومه

  • دکترا معماری از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مهسا ذویاور

مهسا ذویاور مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
استاد فعال نیست
تهران
محدثه استادی

محدثه استادی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی
استاد فعال نیست

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید