برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی کارتوگرافی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کارتوگرافی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
رامین ستاری

رامین ستاری مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی معدن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
استاد فعال نیست
تبریز
اصغر زارع

اصغر زارع مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استاد فعال نیست