تدریس خصوصی مکانیک سنگ

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی مکانیک سنگ


حسام الدین امین پور

استاد حسام الدین امین پور

تدریس آسان و گیرای دروسی مهندسی عمران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت حرفه ای و با گیرایی مفهومی

مشاهده صفحه استاد
رامین حیدری

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد رامین حیدری

تدریس دروس دانشگاهی مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک. دروس مکانیک خاک، مقاومت مصالح، استاتیک و... و مشاوره در انجام پایان نامه .

مشاهده صفحه استاد