برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی راه آهن های شهری - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی راه آهن های شهری - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
حسن گوگونانی

حسن گوگونانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • افتخار تدریس: دارای مقاله اثر اصلاح قیر
  • افتخار تحصیلی: جزوه دانشجویان برتر دانشکده مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
90,000 تومان (90 دقیقه)