برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی مخابرات بی سیم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی مخابرات بی سیم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
علی پاسبان

علی پاسبان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: عضو خانه ریاضیات استان
 • تدریس در آموزشگاه نوبل به مدت 2 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)
مشهد
حمید ولی نژاد

حمید ولی نژاد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه یزد
70,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
علیرضا منتظران

علیرضا منتظران مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد
 • تدریس در دانشگاه شاهد به مدت 2 سال
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
جواد سبزه علی

جواد سبزه علی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
سید مجتبی میرباقری فیروزآباد

سید مجتبی میرباقری فیروزآباد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • افتخار تحصیلی: معدل 16.01 در دوره کارشناسی ارشد
59,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
یاشار علی محمدی

یاشار علی محمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تدریس: دومین تدریسیار نمونه دانشکده مهندسی برق امیرکبیر
 • افتخار تحصیلی: شاگرد دوم کارشناسی در گرایش مخابرات با معدل١٨.٦٨
استاد فعال نیست
تهران
تقی مقیمی کندلوسی

تقی مقیمی کندلوسی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
استاد فعال نیست
تهران
سیمین سلیمانپورمقدم

سیمین سلیمانپورمقدم مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه شاهد
استاد فعال نیست