تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی ریاضی مهندسی


حمید رحمانی

حمید رحمانی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب ارتعاشات مکانیکی, مولّفین: دکتر علی اصغر جعفری-مهندس حمید رحمانی (در نوبت انتشار)
مهدی باقری

مهدی باقری

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در دانشگاه شهید بهشتی به مدت 4 سال
مهرداد باقرعبادیا

مهرداد باقرعبادیا

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • افتخار تدریس: تدریس حرفه ای با روش های نوین و طراحی آموزشی برای هر درس
 • تدریس در موسسه بینش تهران به مدت 1 سال
سید امید قافله باشی

سید امید قافله باشی

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
 • تدریس در دانشگاه پارسیان.سهروردی.علوم وفنون و اکثریت دانشگاه های غیر انتفاعی استان قزوین به مدت 5 سال
 • تدریس در هنرستان چمران به مدت 2 سال
امین ساتیار

امین ساتیار

 • کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در هنرستان رهبر انقلاب تهران به مدت 3 سال
 • تدریس در اموزشگاه قلم چی به مدت 3 سال
زهره عاشوری

زهره عاشوری

 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه الزهرا
 • تدریس در دانشگاه آزاد شهر رضا به مدت 7 سال
 • تدریس در موسسه یاسین به مدت 3 سال
اشکان اسماعیل نیا

اشکان اسماعیل نیا

 • دکترا مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در دانشگاه تربیت مدرس به مدت 1 سال
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران شرق به مدت 1 سال
سید مهدی قاسمی

سید مهدی قاسمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دبیرستان حیات طیبه به مدت 1 سال
 • تدریس در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به مدت 1 سال
هامون پورروشنفکر

هامون پورروشنفکر

 • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه گیلان
 • تدریس در مجتمع فنی به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
شادی دلیریان

شادی دلیریان

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 2 سال
 • تدریس در آموزشگاه مشهد سیستم به مدت 1 سال
محمد پورایی

محمد پورایی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعت نفت
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
احسان ارجمند

احسان ارجمند

 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در آموزشگاه مبتکران به مدت 2 سال
 • تدریس در آموزشگاه شاهد به مدت 2 سال
حمید رستمی

حمید رستمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران
 • تدریس در دبیرستان معرفت (منطقه 16) به مدت 1 سال
 • تدریس در دانشگاه شهید رجایی به مدت 1 سال
محبوبه خلج

محبوبه خلج

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • تدریس در آموزشگاه ریاضیدانان زمان به مدت 4 سال
 • تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 4 سال
سیدابوالقاسم کلانتری

سیدابوالقاسم کلانتری

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی به مدت 13 سال
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی رود هن به مدت 13 سال
وحیدرضا صیرفیان

وحیدرضا صیرفیان

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 7 سال
 • تدریس در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 2 سال
الهه دانش

الهه دانش

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در موسسه دانشجو به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
جواد ناصری نژاد

جواد ناصری نژاد

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
 • تدریس در مدرسان برتر به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
مریم کریمی

مریم کریمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
مجید بختیاری

مجید بختیاری

 • دکترا فیزیک مهندسی از دانشگاه اراک
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در دانشگاه پیام نور تهران به مدت 12 سال
 • افتخار تحصیلی: عضو بنیاد نخبگان دفاعی