هزینه هر جلسه تدریس


دروس دانشگاهی
تعداد ستاره قیمت (تومان)
60,000
75,000
90,000
120,000
150,000
ستاره، نشان دهنده رزومه تدریس استاد است
  • هر جلسه 90 دقیقه در نظر گرفته شده است.
  • هزینه های مذکور برای استان تهران و البرز می باشد و در سایر شهرها، 20 درصد کمتر است.

تدریس خصوصی اپتوالکترونیک

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی اپتوالکترونیک


زهرا بهجت
مشاهده رزومه استاد
راحله ابراهیمی

اپتیک، فوتونیک، الکترونیک،فیزیک

استاد راحله ابراهیمی

تدریس مفهومی دروس دبیرستان ، الکترونیک،مدارالکتریکی،الکترومغناطیس،اپتیک،فوتونیک،فیزیک مدرن،نرم افزار متلب،نرم افزارالتیوم،

مشاهده رزومه استاد
عارف زالی

تدریس فیزیک و ریاضیات و زبان انگلیسی کنکور توسط دکترای برق

استاد عارف زالی

استاد دارای دکترای برق از دانشگاه تربیت مدرس تهران، مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک تافل IBT. همراه با روشهای نوین برای تدریس فیزیک ریاضی و زبان انگلیسی.

مشاهده رزومه استاد
مسعود شمسی

تدریس خصوصی دروس دبیرستان و دانشگاه توسط کارشناس ارشد مهندسی

استاد مسعود شمسی

تدریس خصوصی دروس دبیرستان و دانشگاه توسط کارشناس ارشد مهندسی الکترواپتیک -

مشاهده رزومه استاد