برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی اپتیک غیرخطی 1 - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی اپتیک غیرخطی 1 - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
سید محمد جواد رییس السادات

سید محمد جواد رییس السادات مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
زهرا رجب لو

زهرا رجب لو مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در دانشگاه ازاد علی اباد کتول به مدت 2 سال
 • کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه تبریز
 • تدریس در مجتمع آموزشی سما به مدت 1 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)
اصفهان
صفدر مهوری

صفدر مهوری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه کاشان
49,000 تومان (90 دقیقه)
اصفهان
امین احمدی

امین احمدی مشاهده رزومه

 • دکترا فیزیک از دانشگاه یاسوج
 • تدریس در دانشگاه شیراز به مدت 2 سال
استاد فعال نیست
تهران
عباس مجیدی بیدگلی

عباس مجیدی بیدگلی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: رتبه برتر المپیاد علمی دانشجویی کشور و امور آزمونهای بین الملل فیزیک
 • تدریس در تدریس در دانشگاه تهران به مدت 3 سال
استاد فعال نیست