برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی نظریه محاسبه - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی نظریه محاسبه - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
بهنام حاتمی ورزنه

بهنام حاتمی ورزنه مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: مدال نقره‌ی المپیاد دانشجویی کامپیوتر
  • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف به مدت 2 سال
تهران
اسماعیل روح پرور باسمنج

اسماعیل روح پرور باسمنج مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس
تهران
حسام شکری عصری

حسام شکری عصری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
تهران
راضیه شفیعی

راضیه شفیعی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
شاهین‌شهر و میمه
لیلا ایرانپور

لیلا ایرانپور مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیخ بهایی
کرمان
علی خیراندیش

علی خیراندیش مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)