برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی استنباط شواهدی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی استنباط شواهدی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
لیلا اسپنانی

لیلا اسپنانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
70,000 تومان (90 دقیقه)
اصفهان
زهرا منتطری

زهرا منتطری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه شهید چمران اهواز
49,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
ریحانه آشفته یزدی

ریحانه آشفته یزدی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از موسسه آموزش عالی تابران - مشهد
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
امیر هاشمی

امیر هاشمی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه صنعتی شاهرود
  • افتخار تدریس: گواهی نامه نرم افزار آماری spss
  • تدریس در دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 1 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
پریسا همتی

پریسا همتی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه تهران
استاد فعال نیست
اهواز
هاشم باوی

هاشم باوی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شهید چمران اهواز
استاد فعال نیست
تهران
فرنوش چاپاری

فرنوش چاپاری مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه علامه طباطبایی
استاد فعال نیست
اهواز
بهاره یاوری زاده

بهاره یاوری زاده مشاهده رزومه

  • دکترا آمار از دانشگاه شهید چمران اهواز
استاد فعال نیست