برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی زبان تخصصی شیمی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی زبان تخصصی شیمی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
زهرا جان نثاری

زهرا جان نثاری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تحصیلی: دارای هشت مقاله بین المللی در زمینه شیمی
 • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 5 سال
135,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
محدثه حاج ابراهیمی

محدثه حاج ابراهیمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • افتخار تحصیلی: انتخاب به عنوان دانشجوی برتر در دانشگاه علم و صنعت ایران
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
روناک نیک بخت

روناک نیک بخت مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر به مدت 2 سال
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
زینب خزایی

زینب خزایی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
59,000 تومان (90 دقیقه)
کرج
مرضیه جهانگیری

مرضیه جهانگیری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مریم دارستانی فراهانی

مریم دارستانی فراهانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول ورودی در کارشناسی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مریم میرزایی مثبت

مریم میرزایی مثبت مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
لاله عنایتی

لاله عنایتی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول لیسانس ورودی 79 شریف رشته شیمی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مینو عزیزخانی

مینو عزیزخانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مینا قاسمی

مینا قاسمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
85,000 تومان (90 دقیقه)

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید