برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
زانیار زمانی

زانیار زمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
منصوره دارایی

منصوره دارایی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه الزهرا
 • تدریس در استاد دانشگاه آزاد علوم دارویی به مدت 2 سال
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
روناک نیک بخت

روناک نیک بخت مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر به مدت 2 سال
109,000 تومان (90 دقیقه)
کرج
مرضیه جهانگیری

مرضیه جهانگیری مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
109,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مریم دارستانی فراهانی

مریم دارستانی فراهانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول ورودی در کارشناسی
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مریم میرزایی مثبت

مریم میرزایی مثبت مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
بهنوش علیمددی

بهنوش علیمددی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه الزهرا
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
مینا قاسمی

مینا قاسمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
85,000 تومان (90 دقیقه)
تهران
طاهره سلیمانی آهویی

طاهره سلیمانی آهویی مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • افتخار تحصیلی: تعداد 7 مقاله ISI و یک مقاله علمی پژوهشی دارم.
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به مدت 10 سال
85,000 تومان (90 دقیقه)
اصفهان
محمدرضا مولویان

محمدرضا مولویان مشاهده رزومه

 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تدریس: ویراستار علمی کتاب شیمی الی برای دانشجویان مهندسی تالیف دکتر کریم زاده
 • افتخار تحصیلی: دانش آموخته برتر و عضو بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری
70,000 تومان (90 دقیقه)